Mirades solidàries proporciona tractaments especialitzats en salut visual a més de cinquanta persones sense recursos

Mirades solidàries proporciona tractaments especialitzats en salut visual a més de cinquanta persones sense recursos

Les especialitats incloses en Mirades solidàries són l’adaptació especial de lents de contacte, la baixa visió i la teràpia visual

Mirades solidàries és el programa d’acció social del Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que presta atenció especialitzada en salut visual a persones sense recursos econòmics, en el marc de la docència clínica del Grau en Òptica i Optometria de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).

Des de l’inici del programa, el novembre de 2017, els Serveis Socials d’onze ajuntaments han finançat els tractaments amb un cost reduït respecte les tarifes habituals. Els casos que no han pogut assumir els consistoris s’han pagat amb les donacions que particulars i empreses han fet a Mirades solidàries que, fins el moment, ha aconseguit captar més de 700 euros.

Casos d’èxit

Els cinquanta-un casos detectats fins ara han estat atesos per un equip de set professionals o professors de les especialitats corresponents i sempre que ha estat possible, s’ha fet en el marc de la docència de màster.

D’aquests cinquanta-un casos, set són pacients de lents de contacte, set són de l’àrea de baixa visió i trenta-set de l’especialitat de teràpia visual.

Especialitat Pacients detectats Tractaments
    Finalitzats En marxa Rebutjats Pendents
Teràpia visual 37 13 6 5 13
Lents de contacte 7 5   2  
Baixa visió 7 5   2  

Cadascun dels set pacients atesos a la Unitat d’adaptació de lents de contacte ha assistit a dues o tres visites, durant les quals se’ls ha adaptat la lent de contacte especial que han requerit, facilitades sense cost o amb un preu molt reduït pels laboratoris que col·laboren amb el CUV. Posteriorment, s’ha fet un seguiment de cada cas per garantir l’èxit del tractament. Actualment, hi ha un pacient pendent d’operació per concloure el seu tractament.

En el cas dels pacients de baixa visió, el tractament ha consistit en una primera visita d’avaluació i entre dues i quatre visites de rehabilitació. En alguns casos, el professional s’ha desplaçat al domicili del pacient per fer-hi les sessions de rehabilitació de les tasques de la vida diària. Cinc dels pacients atesos en el marc del programa Mirades solidàries han seguit el tractament fins el final i dos d’ells no el van voler iniciar.

Quant als trenta-set pacients de teràpia visual, tretze han finalitzat amb èxit el tractament, sis l’estan seguint actualment, set estan pendents de resposta per part dels Serveis Socials dels seus municipis, sis han estat detectats recentment i cinc no han volgut iniciar el tractament.

Els tractaments de teràpia visual consten d’una primera visita d’avaluació i entre sis i dotze sessions d’entrenaments visuals, segons el cas. Quan el pacient necessita material per reforçar els exercicis a casa, l’hi deixem en préstec. 

L’obtenció de recursos, clau per a les accions futures de Mirades solidàries

A mig termini, un dels principals objectius de Mirades solidàries és fer extensiu el programa de detecció de necessitats especials en salut visual a hospitals i centres de salut no vinculats als serveis socials que ja col·laboren amb l’acció social del CUV.

Per assolir aquesta fita, hem intensificat els esforços en la captació dels recursos necessaris per incrementar el nombre de persones beneficiàries d’aquests serveis.

Tags: No tags

Comments are closed.